IV Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów.

 • 27-28 kwietnia 2017 roku odbędzie się na Politechnice Gdańskiej IV Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów współorganizowana przez Politechnikę Gdańską i Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

  Serdecznie zachęcamy do udziału! Zapraszamy osoby, które chcą podzielić się swoim doświadczeniem, jak również osoby chętne do opublikowania artykułów w czasopismach punktowanych.

  Mile widziani są także słuchacze zainteresowani tematyką Konferencji.

  Stworzyliśmy możliwość udziału w Konferencji pracowników, doktorantów i studentów PG  bez ponoszenia opłaty konferencyjnej, przyznając im status słuchacza. W takim przypadku warunkiem udziału  jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://pg.edu.pl/etee2017/form_pg. Wraz z formularzem znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące tej formy udziału.

  Strona Konferencji: http://pg.edu.pl/etee2017
   
  Z wyrazami szacunku,

  dr Barbara Wikieł, doc. PG
  Dyrektor Centrum Nauczania Matematyki
  i Kształcenia na Odległość
  Politechnika Gdańska
  ul. Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk