Godziny dziekańskie!

17.10.2018 r od. 7:00 do 10:00 Dziekan Wydziału FTIMS ogłosił godziny dziekańskie z okazji odbywających się dzień wcześniej Otrzęsin.
Godziny dziekańskie dotyczą wszystkich roczników studiów, ale NIE DOTYCZĄ zajęć laboratoryjnych!!!!