Godziny dziekańskie 14 marca 2018 r. od 11.00 do 13.00

W związku z Obchodami Dnia Liczby Pi, Dziekan Wydziału ogłosił godziny dziekańskie 14 marca 2018 r. od 11.00 do 13.00 (nie dotyczy zajęć laboratoryjnych).