Godziny dziekańskie!

16.10.2019 r od. 7:00 do 10:00 Dziekan Wydziału FTIMS ogłosił godziny dziekańskie z okazji odbywających się dzień wcześniej Otrzęsin.

Godziny dziekańskie dotyczą wszystkich roczników studiów, ale NIE DOTYCZĄ zajęć laboratoryjnych!!!!

(Wyjątkiem są laboratoria dla studentów I roku, których godziny dziekańskie dotyczą.)