Funkcjonowanie Wydziału- Gdańsk w czerwonej strefie

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż w związku z włączeniem obszaru miasta Gdańska do tzw. "strefy czerwonej" począwszy od 17 października 2020 r.,  na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem laboratorium dyplomowego).

Starostów grup 1 semestru studiów, prosimy o kontakt mailowy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w kwestii ustalenia formy realizacji tych zajęć.

Adresy mailowe nauczycieli są dostępne na stronie internetowej Politechniki Gdańskiej:

https://moja.pg.edu.pl/auth/app/addressBook/