Ferie z fizyką

Informujemy, że pierwsze zajęcia w ramach "Ferii z fizyką" odbędą się 29
stycznia 2018 r. Uczestników zapraszamy na zbiórkę w Gmachu Głównym PG,
przed pokojem 102 o godz. 9:00.

Zajęcia będą trwały 3h lekcyjne bez przerw.