DYPLOM ROKU PRZYZNANY ABSOLWENTOWI WYDZIAŁU FTIMS

mgr inż. Patryk Błaszczak, absolwent Wydziału Fizyki Technicznej  i Matematyki Stosowanej na kierunku Nanotechnologia realizował pracę magisterską pod okiem pani dr hab. inż. Beaty Bochentyn, profesor uczelni z Katedry Fizyki Ciała Stałego realizując projekt grantowy z NCN.

Praca dyplomowa pod tytułem: „Synteza oraz wykorzystanie tytanianu strontu domieszkowanego lantanem, cerem i niklem z metalicznymi wydzieleniami nanoczątek Ni jako dodatkowej warstwy anodowej w ogniwach paliwowych typu DIR-SOFC zasilanych biogazem. Właściwości zapobiegające osadzaniu się węgla i zatruwaniu siarką” uzyskała na Politechnice Gdańskiej tytuł Dyplomu roku 2019.

 

 

Fot. Paulina Staniszewska

W związku z odwołaniem Uroczystego Senatu w marcu 2020 r. ze względu na sytuację epidemiczną panującą w kraju nie został wręczony dyplom i statuetka "DYPLOM ROKU 2019".  w imieniu p. prorektora ds. kształcenia i dydaktyki prof. Marka Dzidy Dziekan Wydziału FTiMS prof. dr hab. Józef Sienkiewicz w obecności pani promotor dr hab. inż. Beaty Bochentyn, profesor uczelni  przekazał wyróżnionemu absolwentowi dyplom oraz statuetkę.

 

 

Galeria zdjęć