dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń otrzymała dofinansowanie w ramach programu EUROPIUM

Ciepło, cieplnej, gorąco… Naukowczyni z Insytutu Nanotechnologii i Inżynierii Materiałowej będzie prowadzić badania termiczne na Arizona State University

Dr hab. inż. Aleksandra Mielewczyk-Gryń otrzymała w tym miesiącu dofinansowanie w ramach programu EUROPIUM w ramach funduszy IDUB finansowanie na pobyt naukowy w Arizona State University w Stanach Zjednoczonych. Arizona State University czyli Uniwersytet Stanu Arizona to amerykański uniwersytet publiczny w Arizonie. Znajdujący się na obszarze aglomeracji Phoenix, z czego największy kampus znajduje się w Tempe. Projekt będzie realizowany w School of Molecular Science ASU badania w ramach tego instytutu, dotyczą sześciu głównych nurtów: energii, zrównoważonego rozwoju, zdrowia publicznego oraz nowych materiałów. Rozwój tych dziedzin jest uzależniony od badań dotyczących szeregu różnych dziedzin nauki i techniki co jest powodem dużej interdyscyplinarności tej jednostki. Dlatego to w ramach tej jednostki w 2019 uruchomiono Navrotsky Eyring Center for Materials, którym kieruje prof. Alexandra Navrotsky. Centrum to ma na celu prowadzenie interdyscyplinarnych badań dotyczących nauki o materiałach. Badania prowadzone w tej jednostce dotyczą między innymi właściwości termodynamicznych materiałów funkcjonalnych.  Takie badania będzie prowadziła właśnie naukowczyni z Gdańska.

Celem wyjazdu jest przeprowadzenie badań dotyczących właściwości termodynamicznych materiałów ceramicznych pochodzących z grupy tlenków wysokoentropowych. Tlenki wysokoentropowe są to związki zawierające 5-7 różnych kationów znajdujących się w równoważnych pozycjach krystalograficznych.  Stabilizacja struktury tego rodzaju materiałów następuję poprzez zwiększenie, za pomocą stosowania dużej ilości kationów, entropii konfiguracyjnej. W ramach badań prowadzonych wspólnie z grupą profesor Navrotsky przeprowadzone zostaną badania dotyczące termodynamiki powstawania tych tlenków. Dzięki nim pozyskane zostanę dane, które pozwolą lepiej zrozumieć właściwości tej jakże interesującej grupy materiałów. Projekt będzie realizowany latem przyszłego roku przez cztery tygodnie   

                                                                                           

Graficzne przedstawienie struktury krystalicznej tlenków wysokoentropowych. Rysunek przygotowany za pomocą oprogramowania Vesta (Momma, K.; Izumi, F. VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data. J. Appl. Crystallogr. 2011, 44, 1272–1276)

Galeria zdjęć