double-degree informational on-line meeting spotkanie informacyjne on-line - podwójne dyplomowanie

Dean’s Proxy for Internationalization at the Faculty of Applied Physics and Mathematics, Justyna Szostak, invites all Students to the informational on-line meeting regarding joint international double-degree Master’s studies run in collaboration with foreign partner universities. The meeting will be held on Friday, 12.02, 12:00 at the Erasmus+ i mobilność międzynarodowa na WFTiMS  MSTeams channel.

Click here to join the meeting

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Internacjonalizacji na WFTiMS, Justyna Szostak, zaprasza wszystkich Studentów na spotkanie informacyjne on-line, poświęcone ofercie międzynarodowych wspólnych studiów magisterskich o podwójnej kwalifikacji (podwójnym dyplomie) prowadzonych we współpracy z zagranicznymi uczelniami partnerskimi. Spotkanie odbędzie się w piątek, 12.02 o godz.12:00 na kanale MSTeams „Erasmus+ i mobilność międzynarodowa na WFTiMS”.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania