Co można robić po studiach na WFTIMS? Nowy cykl informacyjny

Co można robić po studiach na WFTIMS? Można – na przykład – prowadzić przełomowe badania z zakresu fizyki atomu i cząsteczki, jak dr Aneta Stodólna, która wykonała pierwsze na świecie zdjęcie mikroskopowe chmury elektronowej atomu wodoru.

Aneta Stodólna urodziła się 20 marca 1984 roku w Ostródzie.

W latach 2003-2008 studiowała Fizykę Techniczną na Politechnice Gdańskiej. Pół roku studiów odbyła na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pogłębiając wiedzę z zakresu fizyki jądrowej. Po uzyskaniu stopnia naukowego magistra, w czerwcu 2008 roku, podjęła pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej i Radiacyjnej na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii.

We współpracy z centrum badawczym ISOLDE (Isotope Separator OnLine DEvice) w CERN analizowała strukturę egzotycznych atomów, używając metod z zakresu spektroskopii laserowej.

W marcu 2009 roku rozpoczęła prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej w Instytucie Fizyki Atomowej i Molekularnej – AMOLF –

w Amsterdamie (Holandia), w grupie badawczej Fizyki Skrajnego Ultrafioletu. Badania, które prowadziła nad laserową spektroskopią fotojonizacyjną atomów wodoru i helu, pozwoliły bezpośrednio zaobserwować funkcje falowe elektronów w tych atomach. W konsekwencji można było pokazać, że budowa atomu jest zgodna z teoretycznymi przewidywaniami mechaniki kwantowej.

Artykuł, którego jest autorką, Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States, ukazał się w Physics Review Letters i nie pozostał bez echa w światowych mediach, a zawarte w nim tezy uznane zostały w 2013 r. za jedne z czołowych osiągnięć z zakresu fizyki w konkursie Physics World Top 10 Breakthroughs.

W lipcu 2014 r., na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen w Holandii, absolwentka WFTiMS obroniła rozprawę doktorską na temat mikroskopii fotojonizacyjnej. W tym samym roku rozpoczęła staż podoktorski w Centrum Zaawansowanych Badań Nanolitografii (ARCNL) w Amsterdamie. Opracowała w tym czasie nowatorski system laserowy z precyzyjnym systemem kontroli impulsów podczerwieni służących do generowania plazmy z kropel cyny. Badania te prowadzone były w ramach projektu badawczego realizowanego wspólnie z duńską firmą ASML – światowym liderem w zakresie litografii EUV.

Od roku 2018 dr Stodólna pracuje jako fizyk plazmowy w TNO – Holenderskiej Organizacji Badań Stosowanych. Kontynuuje badania nad plazmą, zarówno indukowaną nadfioletem, jak i pochodzącą z innych źródeł.

Artykuł jest częścią cyklu informacyjnego #studiowalinaFTIMS, prezentującego kariery absolwentów Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

Zdjęcia:

1. Aneta Stodólna, archimum prywatne / eng. Aneta Stodólna, private archives

2. Obraz chmury elektronowej atomu wodoru uzyskany za pomocą mikroskopu fotojonizacyjnego. Reprodukcja zdjęcia z publikacji Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States w Physical Review Letters (http://ds.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.213001) za zgodą American Physical Society. // Electron cloud of hydrogen atom obtained by photoionization microscopy. Figure reproduce from Hydrogen Atoms under Magnification: Direct Observation of the Nodal Structure of Stark States published in Physical Review Letters (http://ds.doi.org/10.1103/PhysRevLett.110.213001) with permission from American Physical Society.

Galeria zdjęć