Brak komunikacji telefonicznej z Dziekanatem WFTiMS PG

W okresie 30 lipca – 21 sierpnia 2018r. występować będą przerwy w działaniu łączności telefonicznej z Politechniką Gdańską, aż do całkowitego zaniku łączności w dniach 6 – 8 sierpnia.