BARDZO WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

Szanowni Państwo,

 

Publikujemy kilka praktycznych informacji dla nowo przyjętych studentów:

 

ZASADY SANITARNE

 

1. Zgodnie z wymogami Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz regulacjami wydziałowymi, w przestrzeni zamkniętej obowiązują nas: częste mycie i odkażanie rąk, zasady dystansu społecznego i konieczność zasłaniania ust i nosa, zwłaszcza w sytuacji, gdy odległości między sąsiednimi osobami są mniejsze niż 1,5m.

2. Jeżeli stwierdzą Państwo u siebie objawy mogące wskazywać na zakażenie COVID-19 lub mieliście kontakt z osobą u której zakażenie stwierdzono, proszę nie pojawiać się na zajęciach i telefonicznie zawiadomić dziekanat.

 

3. Jeżeli objawy pojawią się w trakcie zajęć (kaszel, duszności, podwyższona temperatura ciała) należy to zgłosić prowadzącemu zajęcia. Dodatkowo na uczelni można będzie wykonać pomiar temperatury u prowadzącego zajęcia w A. Max, w budynku Nano A (portiernia) oraz w dziekanacie i w przypadku stwierdzenia temperatury równej lub wyższej niż 37.5 st. C zostaną Państwo poproszeni o opuszczenie Uczelni i udanie się do lekarza, a Państwa nieobecność tego dnia zostanie odnotowana jako usprawiedliwiona.

 

4. Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do dziekanatu podpisanego oświadczenia: Oświadczenie w sprawie SARS-CoV-2  lub podpisanie go własnoręcznym podpisem przesłanie go drogę elektroniczną z uczelnianego konta pocztowego na adres: dziekanat.wftims@pg.edu.pl do dnia 01.10.2020

 

ROZPOCZĘCIE ROKU AKADEMICKIEGO

 

Zajęcia rozpoczynają się w dniu 01.10.2020.

Uroczysta inauguracja odbędzie się w dniu 02.10.2020 o godzinie 11:15 ON-LINE

Szczegółowe informacje: https://pg.edu.pl/aktualnosci/2020-09/inauguracja-roku-akademickiego-2020/2021

W związku z Inauguracją Roku Akademickiego 2020/2021, w dniu 2 października zostały ustalone godziny rektorskie od 11.00 do 13.00 (w tych godzinach żadne zajęcia nie odbywają się).

 

DZIEKANAT 

 

Dziekanat FTIMS mieści się w Gmachu Głównym PG na parterze w pokoju 102.

 

- Studentów kierunków: Inżynieria materiałowa, Matematyka, Inżynieria biomedyczna obsługuje mgr Julia Wojanowska, e-mail: julia.wojanowska@pg.edu.pl

 

- Studentów kierunków: Fizyka Techniczna, Nanotechnologia obsługuje mgr Paulina Staniszewska, e-mail: paulina.staniszewska@pg.edu.pl

 

- Studiami międzynarodowymi, Programem Erasmus +, IPS, przywróceniem praw studenckich, zajmuje się mgr, inż. arch. Magdalena Topp  e-mail: magtopp@pg.edu.pl

 

- Planowaniem zajęć, rezerwacją sal zajmuje się mgr Anna Lubaczewska e-mail: annlubac@pg.edu.pl

 

- Kierownikiem Dziekanatu jest Pani mgr inż. Irena Datta e-mail: iredatta@pg.edu.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacją epidemiczną, wszelkie sprawy wymagające osobistego stawienia się w Dziekanacie będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin i godzinę. Rezerwacji można dokonywać telefonicznie lub mailowo. Numer telefonu: 58 347 20 06

 

Prosimy o punktualne przychodzenie na umówiony termin w dziekanacie. Osoby wcześniej nieumówione nie zostaną przyjęte.

 

Wszelkie podania, wnioski prosimy przesyłać drogą elektroniczną (skan wniosku z własnoręcznym podpisem lub bardzo dobrej jakości zdjęcie wniosku) z uczelnianego konta pocztowego (wg. regulaminu studiów PG § 9 punkt 1 podpunkt 7). W korespondencji formalnej obowiązują nas wyłącznie adresy z domeny pg.edu.pl

 

Zapraszamy do Dziekanatu w maseczce, preferujemy wizytę z własnym długopisem. Prosimy o zachowanie dystansu między innymi osobami oczekującymi na wizytę.

 

PRODZIEKANEM DS. KSZTAŁCENIA jest

dr Brygida Mielewska, prof. PG

e-mail: brygida.mielewska@pg.edu.pl

 

Godziny przyjęć:

- w formie zdalnej - w poniedziałki w godz. 10.00-11-30 (konieczne jest wcześniejsze umówienie drogą mailową, wówczas zostanie przesłany link do spotkania) - niezbędna będzie kamera i okazanie legitymacji/dowodu osobistego,

- w formie stacjonarnej - w środę o godz. 13.00-14.30, pok 114 Gmach Główny (konieczne jest wcześniejsze umówienie drogą mailową, w celu ustalenia orientacyjnej godziny wejścia).

 

Dla studentów PG pomocą służy także 

CENTRUM POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

Szczegóły na stronie:

 

https://pg.edu.pl/dzial-spraw-studenckich/centrum-pomocy-psychologicznej

 

 

WYDANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

Wydanie legitymacji studenckich (osobom, które wystąpiły o legitymację oraz opłaciły wniosek, a status legitymacji widnieje jako do odbioru w dziekanacie) nastąpi w dniu 01.10.2020. Legitymacja zostanie wydana po okazaniu dowodu tożsamości oraz po zaakceptowaniu umowy o warunkach odpłatności za studia – dostępna na moja.pg na indywidualnym koncie studenta w zakładce Umowy/Regulaminy.

Harmonogram:

08:00-09:00 Fizyka Techniczna grupa 1 (pokój 102 Gmach Główny)

11:00-12:00 Matematyka grupa laboratoryjna 1 (pokój 131 Gmach Główny), Nanotechnologia grupa 2 (pokój 102 Gmach Główny)

12:00-13:00 Matematyka grupa laboratoryjna 2 (pokój 102 Gmach Główny)

13:00-14:00 Fizyka Techniczna grupa 2 (pokój 102 Gmach Główny), Inżynieria materiałowa, Matematyka grupa laboratoryjna 4 (pokój 131 Gmach Główny)

14:00-15:00 Matematyka grupa laboratoryjna 3 (pokój 131 Gmach Główny), Nanotechnologia grupy 1 i 3 (pokój 102 Gmach Główny)

(odbierając legitymację pamiętaj o oddaniu wypełnionego i podpisanego oświadczenia "covidowego")

OFICJALNY PROFIL WYDZIAŁU FTIMS NA FACEBOOKU ORAZ ADRES STRONY INTERNETOWEJ

https://m.facebook.com/WFTiMSPG/

https://ftims.pg.edu.pl