3 stycznia dniem rektorskim

JM Rektor PG ustanowił dzień 3 stycznia 2020 roku dniem rektorskim, co oznacza brak zajęć dydaktycznych w tym dniu.