Dodatkowa rekrutacja
Osoby zainteresowane rekrutacją na studia podyplomowe: Matematyka dla nauczycieli (pozostało 6 wolnych miejsc), Fizyka dla nauczycieli (pozostało 7 wolnych miejsc), Informatyka dla nauczycieli (brakuje 6 kandydatów do uruchomienia studiów) i  Programowanie i bazy danych (pozostało 5 wolnych miejsc) prosimy o wysłanie zgłoszenia drogą e-mailową na adres: podyplomowe@mif.pg.gda.pl

Ostateczny termin wysłania zgłoszenia: 30.09.2016 r.

 

Etapy rekrutacji

  1. Rekrutacja trwa do 16 września 2016 r., o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy.
  3. O przyjęciu na studia, słuchacze zostają poinformowani drogą e-mailową (po zakończeniu rekrutacji, nie później niż do 30 września).
  4. Oryginały dokumentów podanych w pkt. 2, należy dostarczyć podczas I zjazdu.

 

Kierunki studiów na które Wydział prowadzi rekrutację na rok akademicki 2016/2017 oraz opłaty

  2-semestralne studia podyplomowe

  • Programowanie i bazy danych - 2500 zł / semestr,
  • Symulacje komputerowe dla inżynierów -  2800 zł / semestr,
  • Inżynieria danych - Data Science - 3500 zł / semestr.

3-semestralne studia podyplomowe

  • Matematyka dla nauczycieli - 2500 zł / semestr,
  • Fizyka dla nauczycieli - 2500 zł / semestr,
  • Informatyka dla nauczycieli - 2500 zł / semestr.

Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele, średnio 2 razy w miesiącu. Za zgodą dziekana opłatę semestralną można rozłożyć na trzy raty.