Katedra Fizyki Zjawisk Elektronowych

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG

PROFESOROWIE:

dr hab. inż. Waldemar Stampor, prof. nadzw. PG

ADIUNKCI:

dr hab. inż. Grażyna Jarosz

dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski

dr inż. Marcin Dampc

dr Małgorzata  Franz

dr inż. Ireneusz Linert

dr Tomasz Wąsowicz

DOCENT:

dr inż. Ryszard Signerski, docent PG

STARSI WYKŁADOWCY:          

dr inż. Piotr Grygiel

dr Brygida Mielewska

WYKŁADOWCY:

mgr Tomasz Neumann

ASYSTENCI

dr inż. Justyna Szostak

mgr inż. Karol Falkowski

mgr inż. Daniel Pelczarski

DOKTORANCI:

mgr inż. Damian Głowienka

mgr inż. Maciej Klein

mgr inż. Rafał Marczyński

WSPÓŁPRACOWNICY:

prof dr hab. Jan Godlewski, profesor emerytowany

dr inż. Maria Jamroż

dr Andrzej Kuczkowski

dr hab. Władysław Tomaszewicz

dr Ryszard Zieliński

prof dr hab. inż. Mariusz Zubek, profesor emerytowany

SEKRETARIAT mgr Iwona Kuzborska

 

 

od lewej osoby siedzące: mgr inż. Daniel Pelczarski, dr Małgorzata Franz, dr inż. Maria Jamroż, dr Brygida Mielewska, mgr Iwona Kuzborska, mgr Tomasz Neumann

od lewej osoby stojące: dr inż. Ireneusz Linert, mgr inż. Tymoteusz Bendyk, mgr inż. Karol Falkowski, dr inż. Ryszard Signerski, dr inż. Justyna Szostak, dr hab. inż. Jędrzej Szmytkowski, prof. dr hab. Jan Godlewski, prof. dr hab. Mariusz Zubek, dr hab. inż. Waldemar Stampor, dr hab. inż. Grażyna Jarosz, mgr inż. Piotr Budzisz, dr Ryszard Zieliński, dr inż. Marcin Dampc, dr inż. Tomasz Wąsowicz, dr inż. Piotr Grygiel, dr hab. Władysław Tomaszewicz, mgr inż. Maciej Klein.