Logowanie do systemu eRekrutacja

Lista opiekunów naukowych doktorantów na rok ak. 2017 / 2018

Wykaz wymaganych dokumentów w procesie rekrutacji

Kwestionariusz osobowy kandydata

Oświadczenie SDF

Terminarz rekrutacji na studia doktoranckie 2017 / 2018

Warunki i tryb rekrutacji 2017 / 2018

Praktyczne informacje

Elektroniczna Legitymacja Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału nr 16/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia limitu miejsc na studiach III stopnia w roku akademickim 2016/2017.

Uchwała Rady Wydziału nr 17/2016 z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla doktorantów Studium Doktoranckiego Fizyki w roku akademickim 2016/2017.