Dziekanat 

Gmach Główny parter, pokój 102    
  tel: (+48 58) 347-20-06    
  e-mail: dziekanat@mif.pg.gda.pl    

Godziny przyjmowania studentów:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek    10:00 - 13:00    
Środa nieczynne    
 
Prodziekan ds. Kształcenia: dr Brygida Mielewska tel.:583472886 brygida@mif.pg.gda.pl
Godziny przyjmowania studentów: Środa 13:15 - 15:00, pokój 131 Gmach GG  
  Czwartek 10:00 - 11:00, pokój 131 Gmach GG  
       
 
Kierownik dziekanatu:
 
mgr inż. Irena Datta tel.:583486082 idatta@mif.pg.gda.pl
Referent ds. studenckich:
specjalista (M IBioM IM) mgr Paulina Staniszewska tel.:583472006 pstaniszewska@mif.pg.gda.pl
specjalista (NT, FT, PNT) mgr, inż. arch. Magdalena Topp tel.:583472006 mtopp@mif.pg.gda.pl

Referent ds. naukowych:
specjalista (planowanie zajeć,
sale, sprawy naukowe)
mgr Anna Lubaczewska tel.:583471705 alubaczewska@mif.pg.gda.pl
       
Fax: 583471705